Kategorier
Säkerhet

Snabb och billig stamspolning i Stockholm

Om vattnet i diskhon eller golvbrunnen börjar rinna ut långsamt så är det dags för stamspolning. I Stockholm är det lätt att få snabb och effektiv hjälp.

Om vattnet i diskhon eller golvbrunnen rinner ut långsammare än det brukar så kan man ibland själv ordna så att det rinner ut lite bättre. Förmodligen har det fastnat hår och smuts i silen eller vattenlåset. Rensar man bort detta så brukar det rinna ut lite lättare. Man kan också prova med att hälla lite bikarbonat och ättika i avloppet och se det bubbla till. Detta brukar också kunna avhjälpa tillfälliga problem.

Men att rensa eller använda bikarbonat och ättika rengör bara de yttre delarna av rören. Man kommer inte åt att rengöra längre ner i rörstammen. Därför blir det man själv gör oftast bara en tillfällig lösning. För att få ordning på avloppsrören krävs det en professionellt utförd stamspolning. Det bästa är att utföra stamspolningar regelbundet för att rören inte ska bli skadade i onödan.

Rörmokare rekommenderar regelbunden stamspolning i Stockholm

Man behöver inte vänta med att rengöra insidan av rörstammen tills det har uppstått ett problem. Rören håller längre och fungerar bättre om man spolar dem med 3–5 års mellanrum. Det är viktigt att anlita yrkeskunnig hjälp som gör stamspolning i Stockholm eftersom en felaktig hantering kan skada rören.

Planerad stamspolning går snabbt att utföra och lämnar inga spår efter sig i fastigheten. Det viktiga är att alla badrum och kök är tillgängliga eftersom man behöver utföra åtgärden i hela fastigheten samtidigt. Arbetet påbörjas i källaren och sedan arbetar man uppåt i huset. Det avslutande arbetet görs i avluftningen som oftast är placerad på vinden. Arbetet går snabbt men under arbetets gång kan man inte använda vatten och avlopp. När stamspolningen är klar kan hyresgästerna använda kök och badrum som vanligt.