Kategorier
Solceller

Solceller i Karlstad – en miljövänlig investering

Den husägare som installerar solceller på sitt tak kan känna sig nöjd. Att satsa på solceller i Karlstad innebär att både miljön och hushållskassan gynnas.

“Sola i Karlstad” är ett begrepp som gjort sig känt i hela vårt land. Sola drev ett värdshus i Karlstad under 1700-talet och hon blev känd för sitt glada och soliga humör. Innebär detta att solen skiner ovanligt mycket i södra Värmland? Det är möjligt och i varje fall lyser solen tillräckligt mycket för att det blir lönsamt att investera i solceller på hustak. 

Utvecklingen av tekniken kring solceller har varit explosionsartad de senaste tio åren. Från att har varit en dröm för entusiaster inom miljöområdet har solceller idag blivit var mans egendom. En promenad i valfritt villakvarter ger syn för sägen, där alltfler hustak blänker. Bakgrunden till detta är dels teknikutvecklingen men dessutom ökade, och ständigt fluktuerande, elkostnader.

Solceller i Karlstad – ombyggnad av hus

Elin och Karl har köpt en äldre villa vid kanten av Vänern. Huset är av äldre modell och moderniteterna lyser med sin frånvaro. Lyser gör däremot solen, åtskilliga timmar under året, och paret har bestämt sig för att generera sin egen elektricitet. Den energin behöver de till flera olika saker. De tänker bland annat slänga ut oljepannan och istället värma huset med hjälp av en värmepump som behöver drivas med elektricitet. 

Att köra bil med bensin eller diesel anser Elin och Karl vara en styggelse. De vill köra fossilfritt och deras elbil behöver laddas under nattens timmar via en elbilsladdare. Alltså behöver de producera el och spara energin genom en batterilösning. Att kontakta en firma som har experter på solceller i Karlstad blir ett första steg. Från firman får de en offert på ett helt paket med installation av solpaneler på taket och utrustning för att kunna ladda elbilen med ett passande batteri.