Kategorier
Dränering

Skapa rätt dränering i Stockholm

Det är viktigt att ha en helt korrekt dränering runt din fastighet i Stockholm. Ett avrinningssystem som gör att marken är stabil och att huset mår bra.

Vatten från regn och snösmältning har större krafter än vad du kanske tänker på, när det kommer till den egna tomten. För när vatten får tid på sig så kan det hända en hel del med marken. Jord, grus och sand kan förflytta sig och skapa fickor, eller en lägre marknivå. 

För att få ett hus som står stabilt krävs det därför en god dränering runt huset. En dränering som gör att vattnet förflyttas bort från huset samtidigt som stabiliteten bibehålls. Men det kan även vara av största vikt att det finns en dränering för att inte huset ska må dåligt, i de fall där det finns en gjuten platta eller en källare.

Dränering som passar hus och tomt

Under historien har det funnits olika sätt att dränera på. Och så är det även idag. Om du ska dränera huset i Stockholm så är det därför viktigt att du tar reda på hur du utför en dränering på bästa sätt för just ditt hus och dina förutsättningar. 

En dränering kan gå till så att du gräver ut en yta runt huset och täcker den ytan med stenmassor som är avsedda för detta. Men det kan även vara så att du behöver någon typ av rörledningar som ytterligare för bort vattnet från husets grund, eller en matta som skyddar husgrunden från fukt.